OPPO Reno

38ddc24a744e6cd79ed67a22977fdf2.jpg


多米诺运动代表着积极向上的精神

能培养人的创造力、增强自信心

参与者通过集体的智慧与团队的付出

在最后的倒牌瞬间感受骨牌的精彩和动人心弦


首页            关于我们            戈德堡创意            多米诺创意           作品案例           联系方式